O Firmie

Od 1997 r. specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu elektroenergetyki. Podstawowe zagadnienia związane są z jakością energii elektrycznej, obniżaniem kosztów jej zużycia oraz poprawą jakości zasilania.

Dysponując wieloletnim doświadczeniem, stale pogłębianą wiedzą techniczną z zakresu energetyki oraz najwyższej klasy przyrządami i analizatorami jakości energii elektrycznej, oferujemy usługi, które umożliwiają badanie poboru energii oraz dokonanie analizy obciążeń elektrycznych w powiązaniu z analizą i zapisem danych dotyczących jakości energii zgodnie z normą PN-EN 50160.

Pomiary i analizy jakości energii elektrycznej wykonujemy w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

  • Audyty sieci elektrycznych (moc, energia)
  • Pomiary jakości energii elektrycznej wytwarzanej przez turbozespoły wiatrowe
  • Nadzorowanie urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych
  • Nadzorowanie zasilania układów sterowania wind
  • Nadzór pracy obrabiarek numerycznych CNC oraz sterowników PLC
  • Monitoring jakości energii w skrzynkach rozdzielczych przy wyłącznikach
  • Nadzór zasilania central telekomunikacyjnych oraz centrów danych
  • Nadzorowanie zasilania systemów zarządzania budynkami