Kompleksowość, która przekłada się na konkretne oszczędności

W zakres oferowanej przez nas diagnostyki wchodzi dokonanie pomiaru praktycznie każdego parametru sieci zasilającej: napięcia, natężenia prądu, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej, zużycia energii, współczynnika mocy (cos φ), asymetrii oraz harmonicznych i interharmonicznych.

Analizując obciążenia, oceniając pobór energii i monitorując maksymalne zapotrzebowanie na energię z dowolna częstotliwością, możemy właściwie zdefiniować problemy sieci zasilającej oraz wpływać na racjonalne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, a co z tym związane, na obniżanie kosztów energii naszych Klientów.

Definiujemy i usuwamy przyczyny uszkodzień urządzeń elektrycznych

Mierząc poziom zniekształceń wyższych harmonicznych wywołanych przez ładunki elektryczne generowane przez odbiorniki nieliniowe, możemy wykryć przyczyny uszkodzeń takich urządzeń jak: sterowniki PLC, komputery, zasilacze impulsowe i inne elektroniczne urządzenia stosowane w sterowaniu procesami technologicznymi obrabiarek numerycznych, wtryskarek, wytłaczarek itp.

Inne zagadnienia z tego zakresu, to analiza problemów z niezawodnością, przez wychwytywanie spadków i skoków napięcia spowodowanych zmianami obciążenia, które z kolei zakłócają procesy technologiczne oraz powodują wadliwe działanie urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Rejestrowanie tych zdarzeń oraz przerw w zasilaniu, czy gwałtownych zmian napięcia w oparciu o wartości skuteczne ½ cyklu, umożliwia nam przeprowadzenie prawidłowej analizy stanów nieustalonych oraz powstałych problemów i zdefiniowanie właściwych środków zaradczych takich jak:

 • dobór odpowiednich filtrów wyższych harmonicznych - skalowane filtry aktywne typu SAFi,
 • dobór baterii kompensacji mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej,
 • zmiana układu zasilania WLZ z uwzględnieniem właściwego obciążenia użytkowanego transformatora zasilającego,
 • dobór parametrów kabli i przewodów zasilających z uwzględnieniem właściwego przekroju przewodu neutralnego,
 • działania mające na celu zastosowanie serwisu prewencyjnego oraz zmniejszenie strat zużycia energii.

Testujemy jakość pobieranej energii

Wykonując pomiary na zgodność z normami jakościowymi energii np. PN-EN 50160 analizatorami klasy A, mamy możliwość testowania jakości pobieranej energii na wejściu, co z kolei pozwala na dokonywanie niepodważalnych weryfikacji między innymi układów pomiarowych.

Dokonywanie kompletnych pomiarów w różnych układach sieci umożliwia nam rozwiązywanie problemów między innymi w układach UPS, dzięki jednoczesnemu rejestrowaniu napięcia akumulatora i mocy na wyjściu.

Audyty i obniżanie kosztów zużycia energii elektrycznej

 • diagnozowanie najczęstszych przyczyn związanych z jakością energii: 
 • zawieszanie się komputerów 
 • migotanie światła 
 • uszkodzenia urządzeń (przy częściowym obciążeniu) 
 • błędy urządzeń do przetwarzania danych 
 • przeciążenie urządzeń do poprawy współczynnika mocy 
 • problemy z łączeniem dużych odbiorów 
 • przegrzewanie przewodów neutralnych 
 • problemy z długimi liniami 
 • niepożądane zadziałania zabezpieczeń

Koszty związane z jakością energii, zmierzone przerwami i stratami produkcji zmieniają się w szerokich granicach, w zależności od rodzaju przemysłu. Jednak koszt środków zapobiegawczych często zwraca się w okresie od jednego roku do dwóch lat po wdrożeniu właściwych rozwiązań.

Pomiary, rejestracja i analizy jakości energii elektrycznej

Pomiaru takich parametrów sieci zasilającej jak: 

 • napięcia, 
 • natężenia, 
 • częstotliwości, 
 • mocy, 
 • zużycia energii, 
 • współczynnika mocy (cos φ), 
 • asymetrii, 
 • współczynnika migotania światła (Flicker), 
 • wartości harmonicznych i interharmonicznych prądu i napięcia, w odniesieniu do normy EN 50160 lub wartości zdefiniowanych przez użytkownika, 

Ponadto:

 • rejestracja mierzonych parametrów ,rzeczywistych wartości skutecznych ( Tru RMS) , maksymalnych i minimalnych 
 • opracowanie raportów jakości energii

Turbozespoły wiatrowe, wiatraki - pomiary jakości energii

Specjalizujemy się w  wykonaniu pomiarów i opracowywaniu profesjonalnych raportów jakości energii elektrycznej produkowanej przez turbozespoły wiatrowe. Pomiary i analizę przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami: PN-EN 50160, oraz PN-EN 61400-21 – normy opracowanej specjalnie dla oceny jakości energii elektrycznej produkowanej przez turbozespoły wiatrowe. Dysponując najlepszymi dostępnymi obecnie na rynku analizatorami jakości energii wykonanymi w certyfikowanej klasie A, produkcji amerykańskiej oraz niemieckiej jesteśmy w stanie wykonać analizy także wg innych wymagań, w tym także Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, konkretnego dystrybutora energii eklektycznej w Polsce.

Wieloletnie doświadczenie oraz setki wykonanych pomiarów i analiz pracy turbozespołów wiatrowych spowodowały, że nasze badania wykonujemy sprawnie, rzetelnie wykazując problemy nie tylko związane z jakością produkowanej przez nie energii elektrycznej, ale także wskazując konkretne problemy elektrotechniczne pracy generatorów ( zwarcia, przepięcia, niesynchroniczne procesy łączeniowe, wadliwa kompensacja mocy biernej itp.) Bardzo duża dokładność używanych przyrządów i osprzętu pomiarowego, potwierdzona certyfikatami, pozwala nam na wykonywanie niezbędnych pomiarów w układach zasilania niskiego, średniego i wysokiego napięcia – GPZ.

Analizy stanów obciążenia sieci w czasie rzeczywistym

 • monitorowanie zużycia mocy/energii – kWh, kVAR współczynnika mocy, kW, pomiar emisji związków węgla
 • analiza pracy odbiorników energii elektrycznej 
 • analiza pracy UPS-ów

Analiza problemów z niezawodnością zasilania

Wykonujemy analizę problemów z niezawodnością zasilania:

 • pomiary zapadów i przerw napięcia 
 • pomiary wahań napięcia 
 • pomiar przepięć

Dobór baterii kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej

Oferujemy dobór baterii kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej według indywidualnych potrzeb klienta:

 • pomiar zapotrzebowania na moc bierną indukcyjną i pojemnościową w odniesieniu do tangensa ø zawartego w umowie o dostawę energii elektrycznej 
 • pomiar charakteru obciążenia sieci zasilającej 
 • projektowanie automatycznych systemów kompensacji mocy biernej 
 • monitoring pracy i zdalna regulacja parametrów systemów kompensacji mocy biernej 
 • powiadamianie o zdarzeniach w układach kompensacji drogą email, serwer internetowy, FTP lub TCP

Dobór filtrów wyższych harmonicznych

Oferujemy dobór filtrów wyższych harmonicznych:

 • pomiar i analiza wyższych harmonicznych napięcia i prądu oraz dobór właściwych filtrów

Wyższe harmoniczne napięcia sieci zasilającej są przyczyną dodatkowych strat mocy w generatorach, sieci energetycznej także dodatkowego obciążenia przewodów neutralnych, w aparaturze rozdzielczej, transformatorach, silnikach, itp. prowadząc do dodatkowego nagrzewania się tych urządzeń, obniżania sprawności energetycznej i a w konsekwencji do przyspieszonego starzenia. Odkształcenia napięcia sieci mogą też przyczyniać się do powstawania niekorzystnych zjawisk rezonansowych między siecią, filtrami i liniami kablowymi. Do redukcji odkształceń napięcia sieci nadal powszechnie stosuje się pasywne filtry LC, a także wersje energoelektronicznych filtrów aktywnych dynamicznych – szeregowych, równoległych, hybrydowych.

Serwis baterii kompensacji mocy biernej

Oferujemy serwis baterii kompensacji mocy biernej:

 • pomiar i analiza parametrów pracy baterii kompensacji mocy biernej 
 • pomiar pojemności, upływności i sprawności kondensatorów energetycznych 
 • wymiana kondensatorów i układów wykonawczych 
 • wymiana regulatorów współczynnika mocy 
 • konfigurowanie pracy baterii kompensacji mocy biernej 
 • rozbudowa systemów kompensacji mocy biernej

Serwis prewencyjny w zakresie zmniejszania strat zużycia energii elektrycznej

Oferujemy serwis prewencyjny w zakresie zmniejszania strat zużycia energii elektrycznej:

 • zastosowanie rozwiązań związanych z jakością energii: 
 • ochrona przed przepięciami 
 • zabudowa UPS – zasilanie bezprzerwowe 
 • pomiar rzeczywistej, prawdziwej wartości skutecznej 
 • zmniejszenie dopuszczalnego obciążenia urządzeń 
 • obwody wydzielone 
 • całkowita wymiana przewodów instalacji 
 • siatka ekwipotencjalna 
 • filtry bierne 
 • filtry aktywne 
 • zmiana systemu instalacji na TN-S 
 • zwiększenie wymiarowania przewodów neutralnych

Monitoring parametrów sieci zasilającej z transmisją poprzez email, serwer internetowy, FTP lub TCP

Oferujemy Monitoring parametrów sieci zasilającej z transmisją poprzez email, serwer internetowy, FTP lub TCP

 • 24-godzinny pomiar dedykowanych parametrów energii elektrycznej z przesyłem danych do wskazanego punktu nadzoru 
 • możliwość alarmowania o wybranych zdarzeniach

Monitoring i rejestracja parametrów pracy urządzeń energoelektronicznych

Oferjemy Monitoring i rejestracja parametrów pracy urządzeń energoelektronicznych stosowanych w procesach technologicznych ( obrabiarki numeryczne, wtryskarki, wytłaczarki, sterowniki PLC):

 • montaż urządzeń monitorujących bezpośrednio w układzie zasilania urządzeń energoelektronicznych 
 • rejestracja i analiza parametrów pracy monitorowanych urządzeń 
 • diagnostyka
Ulubione ()